این دامنه برای ارائه‌ی زیردامنه‌ی رایگان برای کاربران وب‌سایت farahost.net تدارک دیده شده است.
تمامی مطالبی که در زیردامنه‌های این دامنه مشاهده می‌کنید مربوط به کاربران بوده و ارتباطی با فراهاست ندارد.

ایجاد صفحات اینترنتی در زیردامنه‌های فراهاست ممنوع است،
اگر هرگونه صفحه‌ی اینترنتی که با آدرس myfr.xyz.* در معرض نمایش است را مشاهده کردید،
خواهشمند است آدرس آن را به پشتیبانی فراهاست اطلاع دهید.

همچنین در صورت مواجهه با هرگونه تخلف، خواهشمندیم آن را به پشتیبانی فراهاست گزارش دهید.